Vill du veta mer?

Välkommen till Liviacare - Ett unikt koncept inom företagshälsovård

LiviaCare består av en kärnorganisation och ett brett kvalitetssäkrat nätverk. Vi tänker nytt och hur man enkelt stärker det friska

hos individen och i företaget. Liviacare strävar efter en naturlig integrering av komplementär- och skolmedicin där österländsk och

västerländsk medicin, kunskap och metoder samverkar. Vi möter människor där de befinner sig utifrån en helhetssyn och vägleder 

utifrån behov och situation. För att ta ansvar för sin Hälsa och Livsstil behövs kunskap, motivation och reflektion.

Vi ger individen kunskap och upplevelsebaserade verktyg för nå insikt och kunna ta ett större ansvar för sin hälsa - egenansvar.

 

• Vi har ett personligt engagemang  • Vi skapar hälsomedvetenhet   • Vi tar ansvar och följer upp   • Vi kommer till er