Bokningsförfrågan

Kost / Allergi

 

Grönsakshjärta

Forskning visar att kosten kan vara en starkt bidragande faktor till den ökning av allergi

som samhället möter.Kemikalier och ämnen i maten påverkar oss mer än vi tror. Genom

goda kostvanor kan många nå fantastiska resultat och kanske tom bli av med sin allergi.

 

 

 

ImuPro – analys av födoämnesintolerans

Visste du att t. ex. mag-tarmproblem, övervikt, migrän, hudbesvär och koncentrationsproblem kan orsakas av vanliga födoämnen som vi äter?


Födoämnesintolerans eller allergi typ III
Känner du igen dig i dessa symptom? Har du kroniska mag- tarmbesvär såsom uppkördhet, diarré, irriterad tarm (IBS) eller förstoppning? Lider du av huvudvärk, kronisk trötthet, koncentrationsproblem, övervikt eller ledvärk? Har du hudproblem såsom klåda, eksem, akne eller psoriasis?

Orsaken till många av dessa kroniska problem är ännu inte helt klarlagd. Därför består behandlingen i många fall av symptomlindring och dessvärre blir man inte av med det som orsakar problemen.

I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot fördoämnen. Man talar
 då om födoämnesintolerans eller en allergi typ III mot födoämnen.

Det finns flera orsaker till varför man kan bli sjuk av det man äter:

 

 

Typ I födoämnesallergi
Den mest kända allergin är typ I-varianten som ger omedelbara och ibland livshotande symptom efter att man ätit ett visst födoämne. Jordnötsallergi är ett klassiskt exempel där det kan räcka med spår av jordnötter för att orsaka en anafylaktisk chock. Oftast är det ganska lätt att identifiera vilket ämne det är man inte tål även utan att ta ett allergitest.

 

Typ III födoämnesallergi (födoämnesintolerans)
Denna typ av allergi kan också kallas för dold eller fördröjd allergi. Symptomen kommer först efter några timmar eller till och med dagar efter födointaget och är inte livshotande. De varierar från olika typer av mag-tarmbesvär, huvudvärk, hudbesvär, ledvärk mm. till trötthet och psykiska störningar.

Det finna viktiga skillnader mellan typ I och typ III födoämnesallergi:

 

Födoämnesintolerans (Typ III födoämnesallergi)
Dagens allt mer stressade livsstilsmönster kombinerat med exempelvis läkemedelsanvändning, alkohol, kaffe eller te kan leda till att tarmslemhinnan skadas. När detta sker kan proteiner från olika födoämnen som man äter passera genom tarmslemhinnan och in i blodet i stället för att, som i normala fall, tas upp i cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika IgG-antikroppar bildas mot varje enskilt protein.

IgG-antikropparna bildar immunkomplex tillsammans med proteinet och immunförsvaret försöker oskadliggöra dessa immunkomplex med hjälp av en inflammatorisk reaktion. Eftersom immunkomplexen kan transporteras via blodsystemet till olika delar av kroppen, kan inflammationen påverka även andra organ och vävnader också, inte bara tarmen. Detta kan leda till kroniska inflammatoriska besvär såsom:

  • Magproblem; diarré och uppsvälldhet mm
  • Hudproblem; eksem, psoriasis och akne mm
  • Migrän och huvudvärk
  • Högt blodtryck
  • Fetma

Genom att utesluta de födoämnen ur kosten som immunsystemet reagerar mot, är det möjligt att minska inflammationen, avlasta kroppen och få symptomen att avta.

 

ImuPro – ett test som avslöjar orsakerna till symptomen
Med ImuPro kan man mäta mängden av specifika IgG-antikroppar mot födoämnen i blodet. Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som immunförsvaret har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina symptom.

För att kunna genomföra analysen behövs ett blodprov taget från ditt armveck. Du beställer analysen antingen via din terapeut eller direkt från oss och vid beställning får du allt material och all information som du behöver. Det är tack vare att ImuPro använder ett venöst blodprov och inte kapillärt som det går att analysera så många födoämnen som 270 stycken. Det säkerställer också att inga föroreningar kan ske. Blodprovet skickas sedan till ett laboratorium i Tyskland som är specialiserat på att analysera IgG-antikroppar mot födoämnen i blodet.

Efter 14 dagar kommer resultatet och övrig dokumentation med posten, antingen till dig personligen eller till din terapeut. Baserat på resultatet och de rekommendationer som medföljer kan du och/eller din terapeut utarbeta din personliga kostplan och nya diet. För dig som bor i Norge eller Finland går det till på exakt samma sätt och du beställer testet direkt från oss.

ImuPro erbjuder dig flera olika möjligheter att testa om du har intolerans mot födoämnen. Du kan antingen välja det mest omfattande testet, ImuPro300, som ger dig en komplett analys av alla födoämnen, eller gå stegvis fram med hjälp av ImuPro PreScreen, ImuPro100 och ImuPro200. Oavsett vilken väg du väljer att gå behövs det endast ett blodprov. ImuPro300 är marknadens mest omfattande test av födoämnesintolerans. Samtliga priser som visas nedan är rekommenderade priser för respektive test utan eventuell kostnad för konsultationstid hos terapeut.