Bokningsförfrågan

Kunskap 

 uggla

 

Genom seminarier, föreläsningar och Workshops ger LiviaCare dig kunskaper som är direkt användbara i din organisations hälso-arbete. Utifrån behov, förutsättning och resurser skapar
vi rätt insats för att nå företagets syfte och mål. Våra seminarier och föreläsningar bygger på praktisk erfarenhet och vetenskapligt förankrade teorier. Vi sår ett frö, skapar engagemang
och lust till egenansvar.

Vi skräddarsyr föreläsning & seminarie utifrån behov och förutsättningar.