Bokningsförfrågan

Ledarskap / Grupputveckling

 

bord på stranden

Vi samarbetar med Subgroup som har bred praktisk och akademisk kompetens

inom organisationspsykologi, ekonomi, teknologi och kommunikation.

Detta är grunden för att vi kan skapa effektiva och evidensbaserade lösningar

som utvecklar ledare, team och grupper. Våra insatser stärker organisationen

att bättre hantera sina mänskliga utmaningar.

 

Målet för varje uppdrag är att skapa ett högre värde för våra kunder i form av

förbättrade mellanmänskliga relationer och ökad tydlighet i organisationen.

 

Vi arbetar med leveransprocesser och metoder som inte bara ger våra kunder

lärande och effektiv träning för sina medarbetare, utan också gör det möjligt

för våra kunder att behålla det intjänade kunnandet i form av digitala verktyg

som stödjer processförändring och färdighetsträning.

 

Vi arbetar med att skapa högre värde för våra kunder genom:

  • Utvecklingsinsatser med tydlig prisbild
  • Användarvänliga insatser
  • Digitaliserade standardprocedurer
  • Kostnadseffektiva system för vidmakthållande av de effekter vi uppnår under våra uppdrag