Bokningsförfrågan

Hälsa

läkare på rad

 

Vi vet att vägen till välmående handlar om att ha en tillfredsställande och balanserad livsstil. Inom området Hälsa erbjuder Liviacare tjänster som beskriver sambandet mellan hälsa, livsstil och arbetsmiljö. Därför påstår vi att vi arbetar med helheten. Liviacares hälsoundersökningar omfattar en genomgång av hela livsstilen och stärker arbetstagaren till att leva sundare. För att företag och organisationer ska uppnå sina målsättningar måste de anställdas välmående sättas i första rummet.
 
I varje klientkontakt gör Liviacares hälsoexperter en bedömning av sambandet mellan individens besvär och orsaksfaktorer i arbete och livssituation. Det är viktigt att få en helhetsbild av situationen för att vi ska kunna kartlägga problemet och föreslå adekvata åtgärder. Den anställde erbjuds en handlingsplan  där det kan föreslås olika livsstils-förändringar t ex medicinsk behandling, naprapat, stresshantering, träning eller kanske viktminskning. 

 

 

 

Livsstil

iStock_000016684178Large.jpg 2012-05-04

 

 

I uppdraget som hälsopartner erbjuder vi vetenskapligt förankrad hälsosupport med målet att utveckla gruppers – och medarbetarens hälsostatus och därmed höja nivån på fysisk och psykisk hållbarhet inom hela företaget.

"Goda marginaler i arbetslivet” innebär att bland annat att medarbetaren har ork till arbetet och ork till annat efter arbetsdagens slut. Företagets arbetsmiljö och ledarskap är därmed viktiga hälsopåverkande faktorer. Medarbetare som är regelbundet aktiva, friska och mår bra – presterar väl och har en hög hållbarhet.