Vill du veta mer?

Hälsopaket large

Steg 1. Besök hos sjuksköterska, medicinsk provtagning (15 min) Hälsomeny

 

 

     *  Fyller i hälsodeklarationsblankett

     *  Blodprov - vi mäter järnvärde, njur och leverfunktion, Urat, Hb (blodvärde),

          CRP (infektion),blodsocker, blodfetter (kolesterol).

          Tillägsprover går att få, tex sköldkörtel, prostata, urinprov, avföring.

      *  Blodtryck


Återkoppling per brev och telefon

Svaret på blodprovet får du hem med posten. Vår sjuksköterska ringer upp dig och ni går tillsammans

igenom provsvaren. Avvikande provsvar hanteras och slussas vidare till rätt hälsoinsats.

 

 

 

 

Steg 2. Kapacitetstest med uppföljning efter 3 månader med ytterligare 1 kapacitetstest.                                     

För medarbetaren utgör samtal och kapacitetstest en möjlighet att påverka sin arbetssituation

ochkapacitetstest

 

reflektera kring sin hälsa och sina personliga utvecklingsmöjligheter. Samtalet med hälsocoachen

har som mål att skapa motivation till att förändra/förbättra eller bevara en redan god och hållbar

livsstil.

 

En kapacitetstest för att mäta syreupptagningsförmåga, beräkna testvärde samt mätning av blodtryck, arbetar under sekretess. Medarbetaren cyklar mellan 6-9 minuter på en anpassad belastning utifrån kroppssammansättning, vikt, midjeomfång genomförs i samband med samtalet. Våra hälsocoacher uppskattad ork och kapacitet. Personlig Handlingsplan, mål, sekretess och behovsinventering.

 

Utifrån samtal och testresultat skapar medarbetaren tillsammans med sin hälsocoach sin personliga

handlingsplan. Chefen och medarbetare får ta del av totala resultat vid rapportmöte.

Inventering tillsammans med rapportens rekommendationer kommer att ligga till grund för val av vidare hälsoinsatser.