Vill du veta mer?

Samverkande nätverk

 

 

LiviaCare består av en kärnorganisation och ett brett kvalitetssäkrat nätverk. I nätverket ingår experter som alla är välrenommerade inom sitt respektive område och utgår från samma värdegrund; helhetstänkande, samverkan, enkelhet, flexibilitet, upplevelse, glädje och eget ansvar.

LiviaCare verkar för att samarbetspartners och underleverantörer utbyter kunskap och erfarenheter. Idag finns ca 100 underleverantörer med olika kompetenser representerade som är verksamma inom västerländsk och österländsk medicin.

 

 nätverk