Vill du veta mer?

Livsstil & Hälsocoach

 


Personlig vägledning via e-post och telefon.iStock_000000661430Large.jpg 2012-05-10

Frigör dina drivkrafter, arbeta med att finna möjligheter och bli mer medveten om dina begränsningar.
Vi coachar dig genom att stärka dina egna resurser, kartlägga dina styrkor, behov av att hitta nya perspektiv på aktiviteter som stöttar en sund livsstil. Du ges utrymme
att beskriva din situation och bli bemött där du befinner dig. Använd oss som stöd, bollplank och vägledare vid problemlösning. Vi är specialister på utvecklande samtal och har stor erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling, livsstil och hälsa.