Vill du veta mer?

Kartläggningssamtal

 

 

iStock_000013672663Large.jpg 2012-05-04Vad är och var finns problemet eller behovet av utveckling? LiviaCares hälsokartläggningar kartlägger den fysiska och psykosociala arbetsmiljö och är en del av företagets systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Syfte
Att få en tydlig bild av medarbetarnas arbetssituation, hälsoresurser, behov av utveckling och behov av åtgärder. 
 
Mål
•Kartlägga problem och föreslår åtgärder

•Att ta fram en tydlig bild av den anställdes hälsoresurser och behov av utveckling.

•Att så snabbt och effektivt som möjligt sätta in adekvata åtgärder för att minimera
risken att den anställde hamnar i någon form av sjukskrivningssituation.