Vill du veta mer?

 

Om LiviaCare

 

 

 Solnedgång.jpg 2012-05-04

LiviaCare (fd Enija) grundades 2004 av Lotta Häller som är sjuksköterska och

har haft olika ledarbefattningar inom både näringslivet och vårdsektorn.

Vår grundsyn är att se hela människan, där både tanke, kropp och själ hör

samman. Genom våra professionella Hälsovägledare och ett brett nätverk av

kompetenser skapar LiviaCare unika förutsättningar för individer att utvecklas.