Vill du veta mer?

Rehabilitering

 

gruppträningRehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social
och arbetslivsinriktad art som ska hjälpa sjuka
och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv.
 
Det är i första hand arbetsgivare som har ansvaret för att rehabiliteringsbehovet klarläggs och som ansvarar för att
rehabilitering
kommer igång när det behövs. Arbetsgivaren är också skyldig att svara för de rehabiliterings-
åtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till den egna
verksamheten.
 Soffa blå blommor.jpg 2012-05-04
Vi kan hjälpa dig med allt detta och erbjuder våra tjänster inom:
  • Stresshanteringsprogram
  • Rehab kartläggningar
  • Utredning av rehabiliteringsbehov/arbetsförmåga
  • Rehabsamordnare – samordnare mellan medarbetare, arbetsgivare och externa vårdgivare och myndigheter
  • Anpassning av arbetsplatsen
  • Ändrade arbetsuppgifter/omplacering
  • Ändrade arbetstider arbetsträning
  • Utbildning