Bokningsförfrågan

Kurser

 ManHållerFöredrag

  • Arbetsmiljöutbildning
  • Första hjälpen
  • Hjärt & Lungräddning
  • Defibilator
  • Samtalsträning
  • Stresshantering
  • Konflikthantering
  • Rök- och snusfri
  • Alkohol och droger