Vill du veta mer?

 

Arbetsmiljö

 

droppenMänniskor som mår bra ger framgångsrika företag! Vi hjälper människor att må bra. Mår man bra gör man ett bra arbete.

Ibland uppnår vi det genom att vidareutveckla arbetsplatser och ibland genom att vidareutveckla människorna som arbetar
där. Ibland båda
två. Resultatet av vårt arbete är rakare ryggar, rosigare kinder och framgångsrikare företag.

  • Strategiskt hälsoarbete
  • Policy och handlingsplan för arbetsmiljö
  • Psykosociala insatser som handledning, krisstöd, stresshantering m.m.
  • Fysiska/tekniska insatser som hjälpmedel, riskvärdering, ergonomi
  • Utbildning (se under fliken utbildningar)
  • Medicinska kontroller
  • Drogtester