Vill du veta mer?

 

HeartMath - HRV träning

Stress och återhämtning

heartmath vatten och hjärta.jpg 2012-05-09

Forskningsinstitutet HeartMath lär idag individer & grupp att själv träna upp kroppens (HRV)hjärtrytm  

variation till mer samstämmighet. Samstämmig (HRV) hjärtrytm variation förbättrar allmänhälsan,

sömnen, blodtrycket, återhämtnings- och prestations förmåganredan efter 3-6 veckor.

Konceptet bygger på en kombination av webinarcoaching, biofeedback, e-Learning och tydlig mätning.

  

HRV träning

HRV träning handlar om att hjälpa individer & grupper att själv träna upp kroppens (HRV)hjärtrytm variation till ökad samstämmighet. Samstämmig (HRV)hjärtrytm variation kan förbättra allmänhälsan, sömnen, blodtrycket, återhämtnings- och prestationsförmågan redan efter 3-6 veckor. Resultat och framsteg ser individen direkt i

de prisbelönta träningsverktyg som visar både kroppens HRV samt känslomässig upplevelse tydligt i min mobil eller dator. HeartMath har dessutom tagit fram ett Svenskt träningsprogram PPI som e-learningversion att hjälpa många människor lära sig Heartmath koncept på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Vad är Heart Rate Variability (HRV)?

Analys av hjärtfrekvensens variabilitet (HRV, heart rate variability) tillämpas t ex inom sjukvården för att påvisa, karaktärisera och mäta autonoma funktionsrubbningar vid diabetes och andra systemiska eller neurologiska sjukdomar samt hjärtsjukdomar. Hos patienter med dessa sjukdomar är det av direkt klinisk betydelse att identifiera fall med obalans, som kan medföra högre risk för livshotande rubbningar i hjärtrytm eller plötslig död. För friska människor är istället hjärtrytmen (HRV) ett utmärkt sätt att få feedback i realtid på hur kroppen egentligen mår och presterar. Hos friska individer varierar hjärtfrekvensen och blodtrycket från hjärtslag till hjärtslag. Förändringarna består av rytmer som speglar hur det autonoma nervsystemet reglerar sin blodcirkulation. En av dessa rytmer uppstår pga. att andningen ger upphov till tryckvariationer i bröstkorgen. Det påverkar hur mycket blod som rinner in i hjärtat från venerna vid varje hjärtslag. En annan rytm uppstår pga. att blodkärlens diameter ökar eller minskar allt eftersom blodet skickas till olika organ eller andra ställen i kroppen.

  

HRV träning via Biofeedback

HRV träningen använder biofeedback som pedagogiskt hjälpmedel. I våra kurser använder vi emWave Desktop, emwave2 alternativt Inner Balance, samliga lättanvända mjukvaruprogram och inlärningssystem. Dessa biofeedback produkter har designats för att förhindra, hantera och reparera stressens negativa effekter, samt att göra det möjligt för användare att lära sig påverka HRV, hjärnan och kroppen som ett unifierat system och på så sätt uppnå nya nivåer av hälsa och välbefinnande. Genom att använda den medföljande fingersensorn eller öronsensorn inkopplad till datorns USB-port kan man se i realtid hur tankar och känslor påverkar hjärtat och nervsystemet. Biofeedback hjälper dig följa den egna hjärtrytmen och du kan få en visuell bekräftelse när du har uppnått balans i det autonoma nervsystemet. Denna realtida feedback möjliggör en effektivare hantering av sympatikum påslag och du kommer att se förändringar i hjärtrytmen omedelbart på dataskärmen. HRV träning kan vara både situationsanpassad och långtidsverkande. Analysen av HRV, d.v.s. hjärtrytmen, har erkänts som ett kraftfullt externt mått som speglar interaktioner mellan hjärta - hjärna och dynamiken i det autonoma nervsystemet.

Biofeedbackutrustningen via använder fungerar på både PC och Mac.