Vill du veta mer?

 

Vaccination på företag

LiviaCare - personlig företagshälsovård med individen i centrum

 

Vi är det lilla företaget med det stora engagemanget som vill skapa självgående medarbetare med

ökad kunskap om hälsa och livsbalans.

 

LiviaCare har skolmedicin och väl beprövad vetenskap som grund.

Vi har en stor nyfikenhet på människan och vill kombinera österländsk och västerländsk medicin

för att uppnå bästa resultat.

 

Ett nätverk av underleverantörer, omkring 100 stycken, där olika expertområden ingår.

Alla är välrenommerade inom respektive gebit och utgår från vår gemensamma värdegrund:

Helhetstänkande, samverkan, enkelhet, flexibilitet, upplevelse, glädje - och eget ansvar!

 

Våra kunder är företag som har mellan 10 och 100 medarbetare och som har ett genuint intresse för

att skapa självgående, medvetna medarbetare med insikt och kunskap om sin hälsa och hur de får balans i livet.

Även i större företag ökar vi prestation och effektivitet i grupper på kort tid.

LiviaCare som finns i Stockholm men levererar över hela landet. Vi möter kunderna på plats i deras miljö.

Vi tar ansvar och följer upp resultaten. Inspirera, ifrågasätta och ställa krav - det är vårt sätt att utveckla medarbetarna.