Bokningsförfrågan

Influensa 2019/2020

 

Årets Influensavaccin

Influensavirus förändras ständigt, och därför anpassas vaccinet årligen för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet. Skyddseffekten är störst under de första månaderna, men avtar med tiden. Vaccination mot influensa måste därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska.

 

Vaxigrip Tetra

Även säsongen 2019-2020 använder vi Vaxigrip Tetra för vaccination mot säsongsinfluensa. Vaxigrip Tetra innehåller fyra virusstammar och är ett så kallat kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin.

Fyrvalent influensavaccin innehåller två influensa B-stammar, jämfört med det trivalenta som bara innehåller en. Detta innebär att vaccinet ger skydd mot båda influensa B-linjerna.

För övrigt skiljer sig inte Vaxigrip Tetra från Vaxigrip. Gällande produktionssätt, innehåll, handhavande och biverkningsprofil är vaccinerna likvärdiga.

Stammarna i vaccinet för säsongen 2019-2020 är

  • A/Kansas/14/2017-likt virus A(H3N2)
  • A/Brisbane/02/2018-likt virus (H1N1)pdm09
  • B/Colorado/06/2017-likt virus (linjetyp B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

Vaxigrip Tetra är ett avdödat vaccin för i första hand intramuskulär användning. Influensavaccin av den här typen är de mest använda världen över, och har sedan slutet av 1960-talet givits i miljontals doser. Vaxigrip Tetra innehåller inte adjuvans, och är fritt från kvicksilver.

 

 

3 Serie vaccination ssk