Vill du veta mer?

 lexmarklogo.jpg 2012-05-04

Lexmark Sverige

Petra Lindgren

Finance Manager

 

 

Från ledningens sida

 

Proffessionellt:  "-all kontakt har varit proffsig ."

Förbyggande:  "-Enija jobbar inte bara när problemen uppstår utan arbetar för att förebygga dem."

Återkopplande:  "-Som ledning får man kontinuerlig återrapportering hur hälsan ser ut på ens företag."  

Kostnadseffektivt : "-Mycket för pengarna"

 

Från kontaktpersonens sida

Välkomnanade:  "- LiviaCares personal är alltid välkomnande och glada. " 

Personligt:  "- Kontakten med LiviaCare blir personlig för de tar sig tiden att lära känna dig.  "

Enkelt: "- LiviaCare komplicerar inte saker . "

Tillgänglighet:  "- LiviaCare är alltid lätta att få tag i."

 

Från de anställdas sida

Välkomnande: "- LiviaCares personal är alltid välkomnande och glada"

Omtanke: "- Alla på LiviaCare har en genuin omtanke om sina kunder "

Livet som helhet:  "- LiviaCare ser inte företagshälsovård bara som hälsovård för tiden på arbetet - utan har förstått att

livet som helhet måste fungera om man ska må bra."

Flexibilitet: "- En stor valmöjlighet med vad just jag som enskild anställd vill ha för hjälp av företagshälsovården"