Vill du veta mer?

               

Christina Björk.jpg 2012-05-04                                                                                       

Christina Björck

Personalchef

 cloettalogo.jpg 2012-05-04

Det självklara valet

"-Som personalchef för Cloetta ansvarar jag för att ständigt bidra till företagets ökade lönsamma tillväxt.

Min väg har blivit att bygga ”Det Goda Företaget”, att bidra till anställdas empowerment och ständigt toppa laget.

På detta sätt stärker vi även vårt employer brand.  

 

För att vara Det Goda Företaget – krävs tydlighet, kravställande men kombinerat med personlig utveckling och tydlig feedback.

 

Vi är inte bättre än någon annan på ledarskap och medarbetarskap så här krävs ett tålmodigt och långsiktigt utvecklande av

ledarskap, organisation och samtliga medarbetare. För att nå toppen har vi gjort några strategiska val av partners/allianser.

En av dessa är LiviaCare och Lotta Häller. Vi har samarbetat sedan 2005.

 LiviaCare – och Lotta – är utvecklande, inspirerande, ifrågasättande och en sällsynt kravställande hälso- och livsbalansleverentatör.

 

LiviaCare har den lilla leverantörens lyhördhet, snabbhet och flexibilitet kombinerat med den stora aktörens breda nätverk av olika

kompetenser. LiviaCare kräver mer av medarbetaren/individen än någon annan leverantör jag har arbetat mer. Vi når snabbare och

längre rent affärsmässigt tillsammans med LiviaCare. Det har även blivit lättare att omsätta tankar och idéer i systematisk handling

med LiviaCare som leverantör. Vi arbetar alltmer förebyggande för att medarbetarna ska kunna ta eget ansvar för sin uthålliga hälsosituation.

 

Utan tvekan den absolut bästa jag har stött på i mitt drygt 20 åriga yrkesliv!"